Betingelser
Når du efterspørger en salgsvurdering hos Estaldo.com, godkender du, at vi gemmer de indtastede personoplysninger, og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail med henblik på vurderingen og en dialog om et eventuelt fremtidigt salg.

Samarbejdspartnere
Realkreditinstitut: Jyske Bank / Jyske Realkredit
Forsikring: Dansk Boligforsikring / Willis

Vederlag/provision/rabat modtaget for fremskaffelse af:
Finansiering: Jyske Bank / Jyske Realkredit
Forsikring: Dansk Boligforsikring / Willis

Kontakt os for yderligere oplysning omkring vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.

Klagemulighed
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler,
kan dette ske til:

Klagenævnet for Ejendomsformidling
Islands Brygge 43
2300 København S
tlf. 70253666
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Lovgivning
Forretningen er underlagt ejendomsmæglerlovgivningen som administreres af Erhvervsstyrelsen.
Læs mere om loven på www.erhversstyrelsen.dk

Forsikring
Estaldo.com er fuldt ud omfattet af forsikringer og garantistillelser.
Forsikringen omfatter ansvarsforsikring og garantistillelse på kr. 3.000.000.
Forsikringen dækker formidling af ejendomme i Danmark.

Forsikringen er tegnet gennem:
HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1. Sal
2100 København Ø
Hjalp denne artikel dig?
Annuller
Tak!