På Estaldo.com kan du få lavet en foreløbig vurdering af din bolig.
Vurderingen du får online er en simpel computerberegnet vurdering - og det er derfor ikke den endelige vurdering.

Når du vælger at gå videre med os som din ejendomsmægler, laver vi altid en endelig salgsvurdering.
Her tager vi hensyn til markedsforholdene, ejendommens beliggenhed og indretning samt bygningernes alder og tilstand.

Har du fået en vurdering fra en eller flere andre ejendomsmæglere, er du velkommen til at dele dem med os.
Så kan vi sammen finde ud af, hvad den endelige udbudspris skal være, i forhold til at få solgt boligen.

Er du usikker på om vores pris er den rigtige, så anbefaler vi naturligvis, at du får en vurdering fra flere ejendomsmæglere.
I sidste ende står det dig jo frit for at vælge Estaldo, og dermed få solgt din bolig til vores faste lave pris.
Hjalp denne artikel dig?
Annuller
Tak!